Biblioteka, rozwój, kultura…czyli jak powstawała obecna Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach

Blog czytelniczo-kulturalny Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach

Biblioteka, rozwój, kultura…czyli jak powstawała obecna Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach

W poprzednim artykule nasi Czytelnicy mogli zapoznać się z początkami działalności biblioteki na terenie Słubic. A jak powstała obecna biblioteka? Jak wyglądała rozbudowa obecnego budynku, w którym swą działalność prowadzi dzisiejsza instytucja? Zapraszamy do obejrzenia niezwykłej galerii zdjęć!

Priorytetem działalności Władz Gminy Słubice jest zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców.Stosunkowo biednego społeczeństwa gminy, utrzymującego się w dużej mierze z rolnictwa, nie stać na to, by w pełni korzystać z usług kultury oferowanych w Płocku czy Warszawie. W latach, w których powstawał obecny budynek biblioteki, czyli w roku 2009, ograniczony był również dostęp do Internetu.Odczuwalny był także brak miejsc do spędzania wolnego czasu przede wszystkim przez dzieci i młodzież. Dlatego ówczesny Wójt Gminy Słubice Pan Józef Walewski podjął radykalne kroki, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Słubice. Do roku 2009 Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach nie posiadała własnego obiektu. W minionych latach miejsce jej funkcjonowania było kilkakrotnie zmieniane, najczęściej lokal biblioteki usytuowany był w obiektach słubickich szkół. Dzięki Programowi Regionalnemu – Narodowa Strategia Spójności – został opracowany wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Gmina pozyskała odpowiednie środki finansowe na realizację projektu związanego z powstaniem lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach. Przedmiotem projektu był remont stanowiącego własność Gminy Słubice budynku usługowego i jego rozbudowa. Działania te miały na celu przystosowanie ówczesnego obiektu dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej, centrum informacji i działalności kulturalnej. Po przeprowadzonych pracach budowlanych obiekt został wyposażony w niezbędny sprzęt i urządzenia.

Budynek usługowy Urzędu Gminy Słubice przed rozpoczęciem rozbudowy.
Widok budynku przed remontem od strony północnej.
Rozpoczęcie prac remontowych.
Rozbudowa obiektu – widok ściany frontowej.
Prace związane z ociepleniem budynku widok od strony zachodniej.
Ocieplanie ściany frontowej.
Wyposażanie obiektu – sala kulturalno-oświatowa
Wyposażanie obiektu – wypożyczalnia
Wyposażanie obiektu – czytelnia internetowa
Wypożyczalnia – stan obecny
Kącik dla dzieci – stan obecny
Czytelnia – stan obecny
Stan obecny Czytelni Internetowej
Sala kulturalno-oświatowa – stan obecny
Widok ściany zachodniej po zakończonych pracach budowlanych
Biblioteka po zmierzchu
Widok ściany frontowej po zakończonych pracach budowlanych

Dodaj komentarz