Czytanie wrażeniowe, a rozwój dzieci.

Blog czytelniczo-kulturalny Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach

Czytanie wrażeniowe, a rozwój dzieci.

Sama nazwa” Czytanie wrażeniowe” może wydawać dziwna, to jednak po głębszym zapoznaniu się z tą metodą, możemy zauważyć, iż czytanie wrażeniowe, to nic innego,
jak czytanie dzieciom książek przez osobę dorosłą,nauczyciela, opiekuna. Jednak forma czytelnictwa dzieciom, przy tej metodzie jest inna, ponieważ nie czytamy dziecku,
a czytamy z dzieckiem. Ten sposób czytania, to inaczej  budowanie bliższych więzi  międzyludzkich.Taki sposób czytelnictwa  sprawia,że dzieci koncentrują się na fabule,
jak również na ilustracjach. Dziecko słucha całym sobą, gestykuluje wyrażając własne
emocje, podczas czytania wpłata swoje wypowiedzi. Przy takim sposobie  czytania, możemy używać różnego rodzaju rekwizytów w celu pozostawienia w dziecku jak najwięcej wrażeń.  

Dodaj komentarz