20 kwietnia 2018 r. słuchacze Sekcji Gminnej w Słubicach PPUTW mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie "Jak zadbać o swoje oszczędności?", który poprowadziły Joanna Stelmach i Marta Boszko z Banku Spółdzielczego "Vistula" w Wyszogrodzie.

Tematy związane z bankowością były po raz pierwszy poruszane na wykładach zorganizowanych w ramach PPUTW. Tematyka ta jednak  jak się okazało wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy. Podczas wykładu prowadzonego przez przedstawicielki Banku Spółdzielczego "Vistula", słuchacze dowiedzieli się min. o działalności banku na terenie powiatu płockiego, specjalnych ofertach bankowych proponowanych dla starszej grupy wiekowej, o sposobach zabezpieczania swoich oszczędności oraz o  niebezpieczeństwach związanych z oszustwami finansowymi (tzw. wyłudzeniach "na wnuczka" czy "na policjanta"). Podczas wykładu nie zabrakło również ciekawej dyskusji i wymiany opinii pomiędzy słuchaczami a prowadzącymi wykład. Na koniec podczas podpisywania indeksów, każdy ze słuchaczy otrzymał pamiątkowy długopis i "słodką niespodziankę".