27 kwietnia 2018 r. słuchacze sekcji gminnej w Słubicach PPUTW mogli wysłuchać niezwykle pasjonującego wykładu historycznego poświęconego Litwie i jej związkom z Polską na przestrzeni dziejów. Wykład poprowadził Andrzej Barciński, historyk regionalista, prezes STO w Małej Wsi.

 

To była niezwykła, fascynująca podróż w czasie, na którą zaprosił swoich słuchaczy dysponujący niezwykłym wprost talentem gawędziarskim Andrzej Barciński. Pan Andrzej to pasjonat historii, który od blisko dwudziestu lat zajmuje się także renowacją starych mebli, jednak przede wszystkim to doskonały znawca Wilna i Wileńszczyzny. Podczas wykładu wypełnionego ciekawostkami i barwnymi anegdotami potrafił słowem zaczarować słuchaczy i zainteresować omawiana tematyką. Nic dziwnego, że już po pierwszym wykładzie wielu słuchaczy PPUTW wyraziło ochotę na zobaczenie pięknych litewskich ziem podczas planowanej wycieczki do Wilna.