11 maja 2018 r. słuchacze sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli okazję wysłuchać niezwykle pasjonującego wykładu wygłoszonego przez Andrzeja Barcińskiego, który poświęcony został postaci Józefa Piłsudskiego.

Wykład ten był drugim wykładem z cyklu trzech prelekcji o tematyce Wileńskiej. Andrzej Barciński, historyk pełniący obecnie funkcję prezesa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi podczas wykładu przybliżył słuchaczom postać wybitnego marszałka. Jego barwna opowieść, wypełniona anegdotami i ciekawostkami historycznymi oraz często wręcz unikatowymi fotografiami była dla słuchaczy niezwykłą historyczną podróżą. Z niecierpliwością czekamy na kolejny wykład pana Andrzeja.