W niedzielę 22 października 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach wystąpił Zespół Ludowy "Grzybowianki", który zaprezentował licznie przybyłej publiczności inscenizację ludowych obrzędów dyngusowych. Był to koncert zrealizowany w ramach projektu "DrobNiej ma sens"  realizowanego ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego. W realizację projektu włączyły się wspólnie organizacje z Łącka, Nowej Góry, Bielska, Nowego Miszewa i Słubic.