22 listopada 2018 - już po raz dziewiąty udało się nam zorganizować w słubickiej bibliotece imprezę integracyjną dla dzieci - "Urodziny Pluszowego Misia". To wesołe spotkanie, podczas którego dzieci z niepełnosprawnością mogą wspólnie bawić się ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. Głównym celem imprezy jest pokazanie dzieciom, że ludzie różnią się od siebie, że nie wszyscy są w pełni sprawni, ale to nie znaczy, że są gorsi od pełnosprawnych. Bardzo zależy nam na budowaniu już od najmłodszych lat przyjaznego stosunku do osób z niepełnosprawnością, kształtowaniu u osób zdrowych postaw tolerancji i wzajemnej akceptacji. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie tej imprezy. Dziękujemy sponsorom: Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Słubicach oraz firmie Eko-Naft Grzegorz Kucharski.