5 lutego 2020 r. dwie dziecięce grupy teatralne działające przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach zaprezentowały swoim rówieśnikom ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Słubicach dwa spektakle teatralne: "Szewczyk Dratewka" i "Piękna i Bestia". Młodszą i starszą grupą młodych adeptów sztuki teatralnej opiekuje się  słubickiej bibliotece pani Janina Ujazda. Znane z literatury opowieści, tym razem w formie utworów dramatycznych dostarczyły dziecięcej widowni wielu wrażeń i sądząc po burzy oklasków bardzo się podobały. To była prawdziwa teatralna rozgrzewka przed zbliżającym się corocznym Przeglądem Dziecięcych Grup Teatralnych, który pod koniec marca już po raz dziesiąty odbędzie się w naszej bibliotece.