28 maja 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach w związku z 30 rocznicą obrad Okrągłego Stołu odbyło się fantastyczne spotkanie z historią najnowszą opowiedzianą przez bezpośredniego uczestnika tamtych wydarzeń. Niezwykle pasjonujący wykład wygłosił dla słuchaczy sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dr Wojciech Celiński. Wojciech Celiński urodził się 27.8.1947 roku w Warszawie. Lekarz – chirurg. Wcześniej Chirurg w Oddziale Chirurgicznym Szpitala Wolskiego w Warszawie. Działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL. Przewodniczący KZ Szpitala Wolskiego, członek Zarządu Regionu Mazowsze, członek Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia Regionu. Delegat na I KZD. Wraz z młodszym bratem Andrzejem inicjację polityczną przeżyli w marcu 1968 roku. Wojciech był wówczas studentem Akademii Medycznej. W 1982 roku trafił na pięć miesięcy do więzienia. Dzisiaj pracuje w zawodzie – jest lekarzem, który z zaangażowaniem równym temu sprzed lat pomaga lokalnej społeczności.