7 października 2019 r. w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość poprowadził Andrzej Barciński prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi.  W uroczystości udział wzięli min.: Piotr Zgorzelski Poseł na Sejm RP, Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka oraz Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Paweł Bogiel Członek Zarządu Powiatu Płockiego, Magdalena Woja Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Płockiego, Karolina Koper Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku. Nie mogło zabraknąć również bardzo licznej grupy słubickich seniorów wraz z koordynatorem gminnym PPUTW Arturem Bedykiem. Wykład inauguracyjny pod tytułem „Dzieje techniki budowy z cegły na Mazowszu od 12 do 20 stulecia” wygłosił Profesor Politechniki Warszawskiej z Zakładu Architektury Polskiej  dr hab. inż. architektury Robert Kunkel. Uroczystość uświetnił koncert grupy tenorów „TRE Voci”. W teatrze były prezentowane również prace wykonane podczas warsztatów z ceramiki przez słubickich seniorów - słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.