19 lutego 2019 r. w Gminnej bibliotece Publicznej w Słubicach słuchacze sekcji gminnej Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wysłuchali wykładu Ireny Czubakowskiej z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku. Tematem spotkania było szeroko pojęte gospodarowanie odpadami w kontekście ochrony środowiska naturalnego. Wykład w słubickiej bibliotece uświadomił słuchaczom PPUTW skalę problemu, jakim jest gospodarowanie odpadami, które przecież ma swój początek już w naszych domach. Informacje dotyczące gospodarowania odpadami zostały "podane" naszym słuchaczom w sposób ciekawy i przystępny i z całą pewnością przyczyniły się do  podniesienia ich świadomości ekologicznej.