5 lipca 2019 r. w w Hotelu Skansen Conference & Spa w Sierpcu odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019 Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W uroczystości wzięła udział grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Słubic wraz z koordynatorem gminnym Arturem Bedykiem. Były podziękowania, gratulacje, życzenia oraz dyplomy świadczące o ukończeniu drugiego roku w PPUTW. Słuchacze wysłuchali również wykładu prof. dr hab. inż. Andrzeja Jakubiaka (Uniwersytet Warszawski) "Czy świat jest cyfrowy?" oraz koncertu znakomitego chóru Vox Singers. Po części oficjalnej odbyło się zwiedzanie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz piknik i zabawa integracyjna na terenie sierpeckiego skansenu. Były też niespodzianki - min. dwójka słuchaczy z Koła Gminnego w Słubicach wylosowała cykl zajęć w Akademii Bezpiecznej Jazdy oraz jazdę pod nadzorem mistrza rajdowego Leszka Kuzaja.

Wśród obecnych gości byli min: Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka, Przewodniczący Rady Powitu w Płocku Lech Dąbrowski,  Członkowie Zarządu Powiatu w Płocku Paweł Bogiel i Paweł Jakubowski, Dyrektor płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Tomasz Kominek,  Radna Powiatu Płockiego Magdalena Woja, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku Małgorzata Struzik oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Karolina Koper. Oczywiście nie mogło zabraknąć Prezesa STO w Małej Wsi Andrzeja Barcińskiego i Wiceprezesa Wiesława Żmudy, który jednocześnie jest głównym koordynatorem PPUTW.