Drukuj
Kategoria: Nowe technologie
logo systemu mak+

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach jest jedną z pierwszych gminnych bibliotek publicznych na Mazowszu, która w całości skomputeryzowała proces katalogowa i udostępniania zbiorów w oparciu o nowoczesny system biblioteczny Mak+.

MAK+ (MakPlus) – jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

 


System biblioteczny MAK+ funkcjonuje obecnie w 1 958 bibliotekach (w 815 bibliotekach głównych i 1 143 filiach) co stanowi ok. 24% spośród wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.


Podstawową cechą odróżniającą system MAK+ od wszystkich innych systemów katalogowych jest fakt, że biblioteki katalogują i udostępniają swoje zbiory jednocześnie w dwóch miejscach: na swojej stronie www oraz na stronie szukamksiążki.pl. Wg stanu na dzień 23 kwietnia 2016 roku, na stronie szukamksiążki.pl jest dostępnych 16 083 745 egzemplarzy książek. Średnio, dziennie przybywa ich 10 368. Jest to największy taki serwis w Polsce.


System MAK+ jest rekomendowany przez Krajową Radę Biblioteczną. Jest również całkowicie zgodny z formatem MARC21 oraz spełnia wszystkie wymogi stawiane przez ustawę z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, co zapewnia bezpieczeństwo gromadzonym danym użytkowników.
System MAK+ zawsze jest dystrybuowany jako kompletny system biblioteczny, zawierający wszystkie aktualnie dostępne moduły systemu oraz funkcjonalności, umożliwiający kompleksową obsługę wszystkich procesów związanych z książką i czytelnikiem w bibliotece.

Obecnie w systemie MAK+ dostępne są moduły: gromadzenie, katalog, magazyn, wypożyczalnia, czytelnia, raporty, skontrum, windykacja. MAK+ umożliwia katalogowanie książek, wydawnictw ciągłych, audiobooków, filmów, starodruków, artykułów, nut, dokumentów elektronicznych oraz dźwięku. Możliwe jest również tworzenie bibliografii regionalnej i każdej innej bibliografii.

Centralny charakter systemu oraz zdalne aktualizacje sprawiają, że wszystkie biblioteki korzystające z systemu MAK+ pracują na tej samej, zawsze najnowszej wersji systemu, co zdecydowanie ułatwia współpracę pomiędzy bibliotekami z regionu. Bardzo istotnym elementem centralizacji systemu MAK+ jest źródło opisów bibliograficznych - katalog Biblioteki Narodowej. Pochodzące z niego dane oraz poprawki do nich są na bieżąco migrowane i stanowią integralną część systemu MAK+. Rekordy tworzone przez biblioteki są dodawane do wspólnej bazy opisów, dostępnej dla wszystkich użytkowników systemu.

MAK+ oferuje czytelnikowi: