Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach gromadzi materiały biblioteczne ze szczególnym uwzględnieniem nowości wydawniczych z literatury pięknej polskiej i obcej, lektur szkolnych oraz pozostałych wydawnictw zgodnych z profilem zbiorów biblioteki publicznej. Biblioteka pozyskuje do swoich zbiorów nowe materiały biblioteczne przede wszystkim z dwóch źródeł: z zakupu oraz w postaci darów od czytelników.

 

Księgozbiór uzupełniany był według zapotrzebowania pod względem tematycznym, a także uwzględniając zainteresowania i potrzeby zgłaszane przez czytelników. Wybór pozycji przeznaczonych do włączenia do zbiorów bibliotecznych był nieprzypadkowy, lecz zawsze głęboko przemyślany tak aby kupowane do biblioteki książki były wartościowe pod względem merytorycznym i wychodziły naprzeciw zainteresowaniom naszych czytelników. W związku z tym, bibliotekarze na bieżąco śledzą portale wydawnictw literackich oraz czytają recenzje książek zamieszczane w prasie branżowej. Głębokiej analizie poddajemy bieżące wypożyczenia już posiadanych materiałów bibliotecznych aby zdiagnozować, jaka tematyka zbiorów wzbudza największe zainteresowanie  wśród naszych czytelników.

Gromadząc zbiory biblioteka pozyskuje również nowe materiały biblioteczne jako dary od czytelników. Są to książki nowe lub używane po dokładnej komisyjnej selekcji takiego zbioru. W ten sposób pozyskujemy wyłącznie książki cenne, wartościowe merytorycznie i zgadzające się z profilem zbiorów. Nie przyjmujemy od czytelników i nie włączamy do zbiorów książek, których stan wskazuje na ich krótki okres przyszłego użytkowania (zniszczonych) oraz o wątpliwej wartości merytorycznej.

Katalog

Jeśli poszukujesz  książki w naszych zbiorach skorzystaj z naszego katalogu. Wejdź do katalogu on-line naszej biblioteki.