Za wkład w szerzenie kultury, propagowanie polskiego folkloru oraz dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego nasza biblioteka otrzymała Dyplom Uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzika.