Drukuj
Kategoria: Organizacja

Pracą Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach kieruje Dyrektor, któremu bezpośrednio podlegają pracownicy merytoryczni biblioteki - bibliotekarze oraz pracownicy księgowości, administracji i obsługi. Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach zatrudnia łącznie 5 osób. Kadra pracowników biblioteki posiada pełne przygotowanie merytoryczne do pełnienia obowiązków służbowych na zajmowanych stanowiskach.

Atutem zatrudnionych w bibliotece osób na stanowiskach merytorycznych są dodatkowe kwalifikacje wzbogacające ich umiejętności. Poza bibliotekoznawstwem z informacją naukową oraz edukacją czytelniczą i medialną, pracownicy biblioteki mają ukończone dodatkowe studia min. z pedagogiki, informatyki, filologii polskiej, resocjalizacji, nauczania początkowego z jęz. angielskim, posiadają uprawnienia pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego oraz do prowadzenia zajęć metodą biblioterapii. Poza tym ukończyli wiele kursów specjalistycznych poszerzających ich kwalifikacje zawodowe.

 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach spotkasz osoby przyjazne, otwarte, uśmiechnięte, które zawsze gotowe są służyć pomocą i radą, dla których bibliotekarstwo to wielka pasja.

 

Zawsze jesteśmy do dyspozycji czytelników naszej biblioteki.