Biblioteka zajmuje lokal o powierzchni 406,72 m2  i kubaturze 2.205 m3. Budynek biblioteki jest w pełni przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością (brak barier architektonicznych, lokal biblioteczny w całości zajmuje parterowy budynek, posiada specjalny  podjazd, oddzielna toaletę  przystosowaną specjalnie  na potrzeby osób z niepełnosprawnością, itp.) co ma wpływ na coraz większą liczbę osób z niepełnosprawnością korzystających z oferty biblioteki.

W przestronnym nowym budynku biblioteki znajduje się oddzielne pomieszczenie na zbiory biblioteczne, w którym mieści się wypożyczalnia i czytelnia ogólna z 10 miejscami dla czytelników korzystających z materiałów bibliotecznych oraz 1 miejsce dla korzystających z katalogu komputerowego. W czytelni ogólnej znajdują się 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Jedno z tych stanowisk pełni funkcję Publicznego Punktu Dostępu do Internetu i zostało podarowane bibliotece w ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej, w którym to projekcie nasza biblioteka uczestniczy, dwa stanowiska komputerowe biblioteka pozyskała dzięki udziałowi w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”. Oprócz tego jedno oddzielne stanowisko komputerowe w czytelni ogólnej służy wyłącznie jako punkt dostępu do katalogu elektronicznego biblioteki. Ponadto w czytelni ogólnej znajdują się trzy stanowiska multimedialne wyposażone w nowoczesne iPody Apple Air 2, które biblioteka otrzymała dzięki udziałowi w projekcie „Tablety w Twojej bibliotece”. Dla obsługi czytelników i do katalogowania zbiorów w czytelni ogólnej znajdują się dwa stanowiska bibliotekarskie wyposażone w komputery z dostępem do Internetu i systemu bibliotecznego Mak+.

Dość duża powierzchnia nowego lokalu biblioteki  pozwoliła w części, w której mieści się czytelnia ogólna i wypożyczalnia, na prawidłowe rozmieszczenie księgozbioru tj. wydzielenie literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury niebeleterystycznej oraz tzw. księgozbioru podręcznego a także na ekspozycję czasopism. Biblioteka wydziela również na bieżąco z posiadanego księgozbioru zestaw nowości książkowych zakupionych do biblioteki, który w efektowny sposób prezentuje swoim czytelnikom w specjalnie do tego celu przeznaczonym regale wystawienniczym.

W lokalu biblioteki znajduje się oddzielne pomieszczenie, w którym mieści się czytelnia internetowa, pełniąca rolę centrum informacji. W czytelni internetowej znajduje się 7 stanowisk komputerowych dostępnych dla użytkowników oraz stanowisko administratora czytelni. Na wyposażeniu czytelni internetowej znajduje się ponadto serwer systemu bibliotecznego MAK+, urządzenia sieciowe, oraz urządzenia do prezentacji multimedialnych: laptop, projektor i przenośny ekran. Czytelnia internetowa jest miejscem, które umożliwia mieszkańcom  bezpłatne korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i Internetu oraz posiadanych przez bibliotekę programów multimedialnych. Biblioteka poza bezpłatnym dostępem do sieci Internet i dostępem do programów biurowych oferuje swoim użytkownikom dostęp do wybranych kursów e-learningowych oraz prowadzi szkolenia, lekcje biblioteczne oraz warsztaty komputerowe. Z bezpłatnego Internetu w czytelni internetowej użytkownicy biblioteki korzystają nie tylko w celach edukacyjnych ale również w celach rozrywkowych (korzystając z portali społecznościowych czy też grając w gry on-line).

Biblioteka posiada również przestronną salę kulturalno-oświatową przeznaczoną na działalność kulturalną oraz na organizację imprez popularyzujących książki i czytelnictwo. W sali tej spotykają się koła zainteresowań, odbywają się prelekcje, projekcje filmowe, przedstawienia i koncerty.  Z sali kulturalno-oświatowej korzystają także różne organizacje lokalne - Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Emerytów i Rencistów, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska. W sali kulturalno-oświatowej odbywają się próby Orkiestry Strażackiej oraz Zespołu Ludowego „Grzybowianki”. Ponadto odbywają się tu szkolenia dla rolników, zebrania wiejskie, spotkania okolicznościowe organizowane przez różnego rodzaju organizacje z terenu naszej gminy. W roku 2015 w maju w lokalu biblioteki odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Słubice, a w grudniu spotkanie opłatkowe samorządowców, pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych. Podczas odbywających się w Polsce wyborów sala wykorzystywana była na lokal wyborczy. Sala jest również miejscem prezentacji wielu wystaw przygotowywanych w bibliotece lub wypożyczanych. Na szczególne podkreślenie zasługuje prezentowana tu pod koniec roku 2015 wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku zatytułowana „Cieniom stycznia 1863”. Poza tym z sali kulturalno-oświatowej korzystają indywidualnie mieszkańcy gminy, którzy chcą miło spędzić czas grając w bilard czy też wspólnie oglądając filmy itp. 

Dla najmłodszych czytelników mamy przygotowany specjalny kącik, w którym mogą czytać książeczki dla dzieci i wykonywać ilustracje do swoich ulubionych bajek.

 Dla bardziej wymagających czytelników oferujemy czasopisma o różnorodnej tematyce. Można się z nimi zapoznać w naszej Bibliotecznej Kawiarence Prasowej.

Z cała pewnością lokalizacja i infrastruktura nowego obiektu biblioteki znacząco wpływa na jakość obsługi czytelników. Poprawie uległ dostęp do zbiorów, informacji oraz usług oferowanych przez bibliotekę. Każdego dnia nasi czytelnicy przekonują się, że Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach nie jest tylko martwym zbiorem książek, ale przede wszystkim instytucją, która żyje i realizuje potrzeby kulturalne mieszkańców.

Staramy się, by Biblioteka była przytulnym i przyjaznym miejscem dla wszystkich odwiedzających.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH!

U NAS ZAWSZE SPOTKASZ ŻYCZLIWYCH LUDZI.

KAŻDY Z NASZYCH CZYTELNIKÓW JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY!