Drukuj
Kategoria: Organizacja

Uroczyste otwarcie nowego lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach mieszczącego się przy ul. Krakowskiej 2 nastąpiło w dniu 17 grudnia 2009 r. Siedziba biblioteki powstała dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz środkom własnym Gminy Słubice.

Nazwa projektu: " Remont i rozbudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gminną bibliotekę publiczną centrum informacji i działalność kulturalną oraz wyposażenie obiektu gminnej biblioteki publicznej, centrum informacji i działalności kulturalnej"

Całkowita wartość projektu: 1.846.816,38

Kwota dofinansowania z EFRR: 1.569.700,00