28 czerwca 2018 r. podczas ostatniego w tym roku akademickim wykładu słuchacze sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogli dowiedzieć się jak unikać zagrożeń oraz jak radzić sobie w sytuacjach, gdy już zagrożenia wystąpią. O tym jak zadbać o własne bezpieczeństwo opowiadał słuchaczom Paweł Gackowski - Zastępca Naczelnika w OSP Radzanowo. Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Bezpieczni Seniorzy" realizowanego przez Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"