Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku jest z całą pewnością pierwszą na tak wielką skalę inicjatywą edukacyjną w regionie przeznaczoną dla seniorów. Swym zasięgiem objął dziesięć gmin powiatu płockiego. W ramach sekcji gminnej PPUTW biblioteka proponuje cykl zajęć dla seniorów (50+). Dużym powodzeniem cieszą się szczególnie warsztaty komputerowe, wykłady, zajęcia wyjazdowe w muzeach i innych instytucjach kultury, wycieczki. Uniwersytet Trzeciego Wieku to doskonała propozycja na ciekawe spędzanie wolnego czasu i aktywizacje aktywnych osób po pięćdziesiątym roku życia.

20 listopada 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach odbył się drugi wykład z cyklu "Bezpieczni seniorzy". Tym razem słuchacze sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli okazję spotkać się z Jackiem Gackowskim - emerytowanym policjantem Komendy Miejskiej Policji w Płocku, który podczas wykładu poruszył ważne zagadnienia związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem osób starszych. Jak nie dać się oszukać, jak zabezpieczyć własny dobytek, jak chronić się przed włamaniami, jak bezpiecznie poruszać się po drogach oraz bezpieczeństwo związane z używaniem butli gazowych - to tylko niektóre zagadnienia, z którymi  słuchacze PPUTW mogli zapoznać się podczas wykładu.  Z całą pewnością tematyka związana z bezpieczeństwem seniorów jest ważnym zagadnieniem i często będzie poruszana na wykładach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Słuchaczy sekcji gminnej w Słubicach PPUTW zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2018/2019, która odbędzie się w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku w dniu 4 października 2018 r. o godzinie 9.30. Szczegółowy program uroczystości w rozwinięciu artykułu.

2 lipca 2018 w Hotelu Skansen Conference & Spa w Sierpcu odbyła się uroczystość zakończenia roku akademickiego 2017/2018 Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W uroczystości wzięła udział również reprezentacja słuchaczy sekcji gminnej w Słubicach PPUTW wraz z koordynatorem Arturem Bedykiem oraz Krzysztofem Dylickim - Wójtem Gminy Słubice. Każdy ze słuchaczy PPUTW otrzymał pamiątkowy dyplom ukończenia pierwszego roku studiów.

28 czerwca 2018 r. podczas ostatniego w tym roku akademickim wykładu słuchacze sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogli dowiedzieć się jak unikać zagrożeń oraz jak radzić sobie w sytuacjach, gdy już zagrożenia wystąpią. O tym jak zadbać o własne bezpieczeństwo opowiadał słuchaczom Paweł Gackowski - Zastępca Naczelnika w OSP Radzanowo. Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Bezpieczni Seniorzy" realizowanego przez Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"

17 maja o godzinie 15 w sali audytoryjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach już po raz trzeci gościliśmy historyka Andrzeja Barcińskiego, który tym razem podczas wykładu zaprosił słuchaczy sekcji gminnej w Słubicach na wirtualną wycieczkę po Wilnie. Była to niezwykła podróż wzbogacona fotografiami i barwnymi opowieściami pana Andrzeja o osobliwościach i zabytkach Wilna. Dla wielu słuchaczy była to też z pewnością ciekawa opowieść o miejscach, które już niedługo będą mogli zobaczyć podczas czterodniowej wycieczki na Litwę, którą udało się zorganizować przez sekcję gminną w Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

16 maja 2018 r. o godzinie 17 w sali audytoryjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach dr Marek Sikorski wygłosił prelekcję pt : „Kamień smoczy - historia pewnej mistyfikacji medycznej.” Wykładu wysłuchali słuchacze sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

11 maja 2018 r. słuchacze sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli okazję wysłuchać niezwykle pasjonującego wykładu wygłoszonego przez Andrzeja Barcińskiego, który poświęcony został postaci Józefa Piłsudskiego.