Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku jest z całą pewnością pierwszą na tak wielką skalę inicjatywą edukacyjną w regionie przeznaczoną dla seniorów. Swym zasięgiem objął dziesięć gmin powiatu płockiego. W ramach sekcji gminnej PPUTW biblioteka proponuje cykl zajęć dla seniorów (50+). Dużym powodzeniem cieszą się szczególnie warsztaty komputerowe, wykłady, zajęcia wyjazdowe w muzeach i innych instytucjach kultury, wycieczki. Uniwersytet Trzeciego Wieku to doskonała propozycja na ciekawe spędzanie wolnego czasu i aktywizacje aktywnych osób po pięćdziesiątym roku życia.

9 maja 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach gościła pana Andrzeja Ścibło, Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta, który podczas wykładu dla słuchaczy sekcji gminnej w Słubicach PPUTW opowiadał o zagrożeniach z jakimi spotykają się na co dzień konsumenci. Jak nie dać się oszukać przez nieuczciwych przedsiębiorców, na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów, jak dochodzić swoich praw konsumenckich i gdzie można otrzymać pomoc i wsparcie - to tylko niektóre z tematów poruszanych na wykładzie. Tematyka wykładu jak się okazało była bardzo interesująca a poruszane zagadnienia były w wielu wypadkach odpowiedziami na konkretne problemy słuchaczy.

27 kwietnia 2018 r. słuchacze sekcji gminnej w Słubicach PPUTW mogli wysłuchać niezwykle pasjonującego wykładu historycznego poświęconego Litwie i jej związkom z Polską na przestrzeni dziejów. Wykład poprowadził Andrzej Barciński, historyk regionalista, prezes STO w Małej Wsi.

 

20 kwietnia 2018 r. słuchacze Sekcji Gminnej w Słubicach PPUTW mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie "Jak zadbać o swoje oszczędności?", który poprowadziły Joanna Stelmach i Marta Boszko z Banku Spółdzielczego "Vistula" w Wyszogrodzie.

18 marca 2018 r. dyrektor słubickiej biblioteki wraz z 15 osobową grupą słuchaczy sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli okazję zobaczyć spektakl teatralny "Powróćmy jak za dawnych lat" w wykonaniu aktorów z Amatorskiego Teatru Niewielkiego z Gąbina. To był piękny wieczór! Liryczny, poetycki, przepełniony piękną muzyką i doskonałą grą aktorów spektakl na długo pozostanie w naszych sercach. Bardzo gorąco dziękujemy. Magia teatru działa...

9 marca 2018 r. odbyły się kolejne zajęcia w ramach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem słuchacze Sekcji Gminnej w Słubicach PPUTW mogli dowiedzieć się jak radzić sobie ze stresem. Zajęcia poprowadziła Alicja Drożdż z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

W piątek 2 marca 2018 r. w Gminnej Bibliotece w Słubicach odbyła się wewnętrzna inauguracja Sekcji Gminnej Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W uroczystości uczestniczyli Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Józef Walewski – radny Rady Powiatu, Wiesław Żmuda – wiceprezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi i jeden z inicjatorów powołania PUTW, Krzysztof Dylicki – Wójt Gminy Słubice oraz Artur Bedyk – koordynator gminny i członek Rady Naukowo-Programowej PPUTW.

1 marca 2018 r. rozpoczęliśmy cykl wykładów audytoryjnych przeznaczonych dla słuchaczy sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pierwszy z wykładów, który poprowadziła Alicja Drożdż z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie dotyczył problemów związanych z niepełnosprawnością. Niepełnosprawni w Polsce nie mają łatwego życia i jak się okazuje "Codzienność niepełnosprawności" nie jest wcale taka prosta. Utrudnienia architektoniczne, wykluczenie społeczne to ich szara rzeczywistość.  Dlatego tak ważna jest odpowiednia edukacja aby osoby z niepełnosprawnością wiedziały na jakiego typu pomoc i wsparcie mogą liczyć.

24 stycznia 2018 r. w słubickiej sekcji Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach rozpoczęły się zajęcia komputerowe. Podczas ćwiczeń, które odbywają się dwa razy w tygodniu grupa słuchaczy PPUTW  zdobywa umiejętności z zakresu technologii komputerowych.