Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku jest z całą pewnością pierwszą na tak wielką skalę inicjatywą edukacyjną w regionie przeznaczoną dla seniorów. Swym zasięgiem objął dziesięć gmin powiatu płockiego. W ramach sekcji gminnej PPUTW biblioteka proponuje cykl zajęć dla seniorów (50+). Dużym powodzeniem cieszą się szczególnie warsztaty komputerowe, wykłady, zajęcia wyjazdowe w muzeach i innych instytucjach kultury, wycieczki. Uniwersytet Trzeciego Wieku to doskonała propozycja na ciekawe spędzanie wolnego czasu i aktywizacje aktywnych osób po pięćdziesiątym roku życia.

Słubiccy seniorzy uczestniczący w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 PPUTW, która miała miejsce w Teatrze Dramatycznym w Płocku, byli pod wielkim wrażeniem koncertu trzech tenorów, którzy szerokiej publiczności znani są pod nazwą TRE VOCI. Tenorzy z grupy Tre Voci to artyści nowej generacji, przepełnieni miłością do ludzi i świata, w którym ponad wszystkimi podziałami króluje muzyka. Na nowo odkrywają piękno klasycznych dzieł nadając im współczesnego brzmienia, a przeboje muzyki popularnej ubogacają symfonicznymi aranżacjami i operowym rozmachem. Cieszymy się, że uczestnictwo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku stwarza naszym seniorom możliwość zobaczenia i wysłuchania tak wyjątkowego koncertu, który z całą pewnością na długo pozostanie w ich sercach i pamięci.

7 października 2019 r. w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość poprowadził Andrzej Barciński prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi.  W uroczystości udział wzięli min.: Piotr Zgorzelski Poseł na Sejm RP, Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka oraz Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Paweł Bogiel Członek Zarządu Powiatu Płockiego, Magdalena Woja Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Płockiego, Karolina Koper Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku. Nie mogło zabraknąć również bardzo licznej grupy słubickich seniorów wraz z koordynatorem gminnym PPUTW Arturem Bedykiem. Wykład inauguracyjny pod tytułem „Dzieje techniki budowy z cegły na Mazowszu od 12 do 20 stulecia” wygłosił Profesor Politechniki Warszawskiej z Zakładu Architektury Polskiej  dr hab. inż. architektury Robert Kunkel. Uroczystość uświetnił koncert grupy tenorów „TRE Voci”. W teatrze były prezentowane również prace wykonane podczas warsztatów z ceramiki przez słubickich seniorów - słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

7 października 2019 r. podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 PPUTW w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku można było zobaczyć wystawę prac wykonanych podczas warsztatów z ceramiki przez słuchaczy słubickiego oddziału Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

9 lipca 2019 r. po raz kolejny słubiccy seniorzy - słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogli uczestniczyć w praktycznych warsztatach ceramicznych. Warsztaty, które odbyły się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach poprowadziła pani Martyna Ziółkowska z Miszewa. Tym razem uczestnicy warsztatów doskonalili technikę pokrywaniem szkliwem wyrobów z gliny.

25 czerwca 2019 r. zainaugurowaliśmy cykl zajęć z ceramiki dla słuchaczy Gminnego Koła w Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia prowadziła pani Martyna Ziółkowska z Miszewa. Podczas niezwykle ciekawych warsztatów słubiccy seniorzy przekonali się, że "nie święci garnki lepią" i z wielkim zapałem oddawali się pracy twórczej. Z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia z ceramiki, które odbędą się już za dwa tygodnie.

4 czerwiec 2019 r. - kolejny uniwersytecki wtorek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach. Tym razem słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli w warsztatach tworzenia biżuterii z filcu. Zajęcia poprowadziła pani Anna Sylwestrzak z Małej Wsi.

28 maja 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach w związku z 30 rocznicą obrad Okrągłego Stołu odbyło się fantastyczne spotkanie z historią najnowszą opowiedzianą przez bezpośredniego uczestnika tamtych wydarzeń. Niezwykle pasjonujący wykład wygłosił dla słuchaczy sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dr Wojciech Celiński. Wojciech Celiński urodził się 27.8.1947 roku w Warszawie. Lekarz – chirurg. Wcześniej Chirurg w Oddziale Chirurgicznym Szpitala Wolskiego w Warszawie. Działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL. Przewodniczący KZ Szpitala Wolskiego, członek Zarządu Regionu Mazowsze, członek Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia Regionu. Delegat na I KZD. Wraz z młodszym bratem Andrzejem inicjację polityczną przeżyli w marcu 1968 roku. Wojciech był wówczas studentem Akademii Medycznej. W 1982 roku trafił na pięć miesięcy do więzienia. Dzisiaj pracuje w zawodzie – jest lekarzem, który z zaangażowaniem równym temu sprzed lat pomaga lokalnej społeczności.

8 kwietnia 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach gościliśmy ponownie bardzo lubianą przez naszych seniorów panią Alicję Drożdż z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, która poprowadziła kolejne zajęcia poświęcone skutecznej komunikacji i nawiązywaniu relacji. Zajęcia jak zwykle cieszyły się dużym zainteresowaniem a tematyka poruszana podczas ich trwania pozwoliła słuchaczom PPUTW poznać min. zasady prawidłowego porozumiewania się oraz nauczyć się jak być bardziej asertywny. Jesteśmy przekonani, że po tym tak ciekawym cyklu zajęć zostanie nawiązanych wiele nowych relacji pomiędzy słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.