Świat stworzony przez Lauren Miller, pomimo swojej pospolitości jest zatrważający. Aplikacja, która dobiera nam przyjaciół, mówi co zjeść, gdzie iść, w co się ubrać. Na czym polega zagrożenie opisane w książce? Jakie są granice ludzkiej wolności? Szanse i zagrożenia związane z używaniem nowoczesnych technologi. To tylko niektóre problemy, o których rozmawialiśmy z młodzieżą 7 grudnia podczas spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach.  Nasza dyskusja toczyła się wokół książki "Aplikacja" Lauren Miller.