Krótka historia słubickiej biblioteki

Blog czytelniczo-kulturalny Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach

Krótka historia słubickiej biblioteki

Słubice jak podają liczne  źródła, to miejscowość sięgająca czasów bardzo odległych
na co wskazywały liczne wykopalisk z roku 1939, podczas budowy drogi Słubice – Iłów. To właśnie tu, w tej niedużej miejscowości,małymi kroczkami wznosiła się nasza biblioteka.
Historia Słubickiej biblioteki zaczęła się już w czasach międzywojennych szacowana na rok  1928-1930 i w tych właśnie latach powstała pierwsza przy gminna biblioteka w Słubicach, którą ówcześnie prowadziła żona Stanisława Zakrzewskiego pełniącego w tym czasie urząd sekretarza gminnego.Zbiory przy gminnej biblioteki w tym czasie były naprawdę niewielkie, które uległy zniszczeniu w czasie okupacji.
Dopiero w roku 1945 powstaje pierwsza namiastka biblioteki gminnej. Księgozbiór biblioteczny tworzył się z licznych darowizn napływających od różnych instytucji,
jak i  od osób prywatnych

Pierwszy Kierownik Gminnej Biblioteki w Słubicach Czesława Sabakowa
Żródło: z prywatnych zdjęć H.Janiszewskiej.

.Nad zbiorami i biblioteką czuwała w tym czasie pierwsza Słubicka bibliotekarka Pani  Czesława Sabakowa, która wniosła bardzo dużo wkładu w organizację tej placówki kulturalno – Oświatowej. Początkowo siedzibą pierwszej biblioteki było mieszkanie prywatne, a biblioteczny księgozbiór nie był zbyt liczny bowiem liczył w tym czasie zaledwie kilkaset woluminów. Dzięki pomocy państwa biblioteka zaczęła rozkwitać co sprawiało,że potrzebna była nowa lokalizacja dla książek.
Cały księgozbiór jaki powstał w tym czasie znalazł nowe miejsce dla siebie,biblioteka została przeniesiona do stojącego na terenie gminy pałacu Grzybowskich, a uroczyste otwarcie miało miejsce w roku 1942 z udziałem licznych władz działających w owym czasie oraz lokalnej społeczności.
Gminna Biblioteka zaczęła się coraz bardziej rozrastać i zaczęło przybywać czytelników. Z tego też powodu ówczesna kierownik Czesława Sabakowa pracująca również w tym czasie na etacie nauczyciel nie mógł dalej pełnić obowiązków kierownika biblioteki.

fot. Pałac w Słubicach. W lewym skrzydle na parterze mieściła się w latach 1949 – 1988 Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach
źródło :z prywatnych zdjęc.H.Janiszewskiej.

W związku zaistniałą sytuacja   1 czerwca 1950 r  obowiązki kierownika biblioteki przejmuje Pani Henryka Maryniak. W tym czasie księgozbiór liczył 1500 woluminów oraz 100 aktywnych czytelników, biblioteka posiadała również 4 punkty biblioteczne.
Po ukończeniu licznych kursów, kierownik biblioteki rozszerzyła działalność biblioteczną, oprócz wymiany książek i opieki nad księgozbiorem biblioteka prowadziła działalność kulturalno-oświatową; szerząc czytelnictwo, organizując  liczne konkursy, powstał kącik graficzny dla dzieci oraz prowadziła zajęcia teatralne z młodzieżą. Istniało w tym czasie juz 6  punktów bibliotecznych w sołectwach oddalonych od gminy, oraz wzrosła liczba czytelników do 140 osób. Jako kierownik  biblioteki Henryka Maryniak prowadzi  współpracę ze słubicką szkołą, Kołem Gospodyń Wiejskich, którego była członkinią i Ochotniczą Strażą Pożarną. Za  działalność na rzecz społeczeństwa była wyróżniana i nagradzana przez władze gminne, powiatowe i wojewódzkie
Pracę bibliotekarza zakończyła w roku 1988 r odchodząc na emeryturę.

Drugi kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach
H. Maryniak.
źródło :z prywatnych zdjęc.H.Janiszewskiej.
Wnętrze biblioteki
Źródło: prywatne zdjęcie H.Janiszewskiej.


Nowym kierownikiem biblioteki zostaje pani Regina Helman. W tym czasie zbiory biblioteczne liczą już 15059 wolumenów. w tym czasie obsługiwane jest 14 punktów bibliotecznych oraz powstaje jedna filia, która miała miejsce w miejscowości Juliszew. Oraz zostaje zarejestrowanych  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach  1314 czytelników. W czerwcu w 1988 roku biblioteka została przeniesiona do lokalu Urzędu Gminy przy ulicy parkowej w, którym  mieściło się niegdyś przedszkole.

 Budynek Gminnej Biblioteki Publicznj po przeniesieniu z pałacu.
Budynek szkoly w którym mieściła się Gminna Bibloteka Publiczna w Słubicach

W 1996 roku 1 wrześniu  Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach została przeniesiona do nowo wybudowanej szkoły, która znajduje się przy ulicy Płockiej 30.

Żródło: Prywatne zdjęcia


Kierownik biblioteki Regina Helman pełniła obowiązki kierownika biblioteki do roku 2007.W roku 2007 Pani Regina Helman odeszła na emeryturę, a przez trzy miesiące kierownikiem biblioteki była Pani Agnieszka Górska. Od 1 września 2007 r. nowym kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach został Pan Artur Bedyk.

Obraz Michal Jarmoluk z Pixabay 

Dodaj komentarz