Rozpoczęcie warsztatów z tworzenia gier komputerowych

Blog czytelniczo-kulturalny Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach

Rozpoczęcie warsztatów z tworzenia gier komputerowych

W lutym 2022r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach przystąpiła do projektu „Sieć na kulturę w podregionie płockim”. Projekt ten realizowany jest w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest podniesienia kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury poprzez organizację szkoleń a także dostęp do materiałów edukacyjnych oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.

12 kwietnia 2022r. rozpoczęliśmy II etap projektu, czyli realizację szkoleń dla dzieci i młodzieży pod nazwą  „Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych” prowadzonych przez pracownika GSIK Annę Ostrowską wspólnie z Trenerem wspierających P. Damianem Zalewskim. Do udziału w warsztatach online udało nam się zachęcić grupę 7 osób – uczniów z kl. V-VIII Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, którzy chcą rozwijać nie tylko swoje zainteresowania, ale również podnosić kompetencje cyfrowe. Pierwsze spotkanie miało charakter organizacyjny, mające na celu zapoznanie się z uczestnikami. Trener rozmawiał z młodzieżą na temat ich zainteresowań, motywacji i dotychczasowych doświadczeń z tworzenia gier i stron internetowych. W drugiej część warsztatów uczestnicy zostali wprowadzeni do edytora Construct, na którym uczyć się będą  procesu tworzenia gier od podstaw.

Dodaj komentarz