Biblioteka w czasie epidemii – co się zmieniło? jak korzystać?

Blog czytelniczo-kulturalny Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach

Biblioteka w czasie epidemii – co się zmieniło? jak korzystać?

W okresie zagrożenia epidemicznego w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkownikom i pracownikom biblioteki oraz minimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem, uwzględniając wytyczne Ministerstwa Rozwoju  i GIS z 28 kwietnia 2020 r. i zalecenia Biblioteki Narodowej dla bibliotek publicznych wprowadzono w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach dość istotne zmiany w zakresie korzystania przez użytkowników z usług biblioteki.

Najważniejsze zmiany w korzystaniu z usług biblioteki w okresie zagrożenia epidemicznego:

 1. W Bibliotece obowiązuje nakaz noszenia rękawic i masek ochronnych. Użytkownik nie posiadający w/w środków ochrony indywidualnej nie zostanie wpuszczony do biblioteki.
 2. Użytkowników biblioteki obowiązuje dezynfekcja dłoni. Przy wejściu do Biblioteki dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym.
 3. W bibliotece obowiązuje nakaz utrzymania bezpiecznej odległości pomiędzy użytkownikami
  w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 2 m.
 4. Zawieszone zostały zajęcia w kołach zainteresowań, w klubach czytelniczych, próby zespołów artystycznych i inne formy działalności kulturalnej odbywające się w budynku biblioteki.
 5. W bibliotece obowiązuje zakaz swobodnego dostępu do księgozbioru oraz do zakaz wstępu do pomieszczeń bibliotecznych poza wydzielonym punktem wypożyczeń w holu biblioteki. Wyłączone zostały z użytkowania przez czytelników szatnie oraz pomieszczenia sanitarne.
 6. Biblioteka proponuje jedynie wypożyczanie zbiorów na zewnątrz. Czytelnie biblioteczne są nieczynne – nie ma możliwości korzystania ze zbiorów na miejscu.
 7. Zbiory należy zamawiać wyłącznie: on-line (poprzez katalog komputerowy i indywidualne konto czytelnika), mailowo lub telefonicznie.
 8. Rekomendujemy czytelnikom wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w bibliotece.
 9. Zwrócone materiały zostają poddane kwarantannie, podczas której nie jest możliwe ponowne ich wypożyczenie przez innego czytelnika.

Wszystkie zmiany zostały opisane na stronie internetowej biblioteki: www.gbpslubice.pl

Dodaj komentarz