Czy wiesz,jak powstaje książka ?

Blog czytelniczo-kulturalny Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach

Czy wiesz,jak powstaje książka ?

Początek książki rozpoczyna się od ustalenia o jakiej tematyce będzie nasza książka. Ciekawa historia  książki jest bardzo ważna, ponieważ decyduje o zainteresowaniu oraz poczytności wśród czytelników. Zanim książka trafi do druku, autor jest zobowiązany przebyć długą drogę po poszczególnych etapach swojej książki.
Pragnąc zagłębić się w proces powstawania książki zauważamy, że super temat i ciekawa fabuła książki to początek utworu literackiego. Pierwszym krokiem pisarza jest przelanie swoich myśli na papier, ważne są jednak umiejętności
i opanowanie zasad pisania książek. Kolejnym etapem książki to praca  redakcyjna nad  książką. Skończone dzieło trafia do wydawnictwa, gdzie jest opracowywany tekst do druku. Na tym etapie zaczyna się praca zbiorowa, a kończy się niezależne działanie. Kto jest potrzebny, aby książka powstała? Oczywiście redaktorzy, ponieważ to oni  są odpowiedzialni za ostateczny wygląd książki. Redaktorzy dbają o wielkość, rodzaj oprawy, ilustracje oraz  typ papieru. Niezbędną osobą podczas tworzenia książki jest ilustrator osoba dbająca o przyszły wygląd książki. To ilustrator decyduje jakiej techniki użyć podczas ilustracji książki, czy będzie to forma komputerowa lub ręczna, malowania czy rysowania.
Etap końcowy powstawania książki to druk. Podczas tego procesu strony znajdują się na dużych arkuszach, które następnie są łączone i przycinane tak,aby kartki miały jednakową wielkość. Po czym książki są klejone bądź zszywane.
Z chwilą gdy książka jest już wydrukowana trafia do księgarń i bibliotek, które gromadzą napisane dzieła.

Dodaj komentarz