14 listopada – Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

Blog czytelniczo-kulturalny Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach

14 listopada – Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

14 listopada, w rocznicę zarejestrowania Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, które rozpoczęło działalność w 1997 roku, obchodzimy Ogólnopolski Dzień Biblioterapii. Święto zostało zainicjowane zostało w 2016 roku. W tym roku Dzień Biblioterapii obchodzony jest pod hasłem “Czytanie łączy”.

Biblioterapia jest formą leczenia lub rodzajem terapeutycznego wsparcia poprzez literaturę. Wykorzystywanie jej wartości zmniejsza stres, pomaga uzyskać wsparcie psychiczne, a także wyeliminować poczucie osamotnienia czy wykluczenia. Biblioterapia zakłada wykorzystanie książek oraz czasopism w celu regulacji systemu nerwowego i psychiki człowieka. Za jej twórcę uważa się Nikołaja Rubakina, rosyjskiego bibliotekarza i bibliografa, który prowadził badania poświęcone leczniczemu zastosowaniu literatury.
Warto jednak zauważyć, że początki biblioterapii sięgają tak naprawdę czasów starożytnych. Już wtedy bowiem literaturę traktowano jak lek na dolegliwości duszy.
Termin „biblioterapia” po raz pierwszy użył Samuel Mc Crothers w „Atlantic Month”, w 1916 roku. W Polsce nazwa ta pojawiła się w latach trzydziestych XX wieku. Biblioterapia jako dyscyplina naukowa rozwinęła się jednak dopiero w latach osiemdziesiątych. Dziś warsztaty terapii zajęciowej prowadzone są w szpitalach, szkołach, przedszkolach, domach pomocy społecznej, w środowiskowych domach samopomocy, w świetlicach terapeutycznych. Biblioterapia opiera się na interakcji, jaka zachodzi pomiędzy uczestnikiem zajęć a dziełem, naturalnie pod kierunkiem wykwalifikowanego biblioterapeuty. Wykorzystuje się zwłaszcza literaturę, która prezentuje nie tylko problemy, ale i schematy rozwiązań, a także umożliwiają wgląd w samego siebie.
Odmianą biblioterapii dla dzieci jest bajkoterapia, czyli terapia przez opowieści, zwane również bajkami-pomagajkami. Sprawdza się zwłaszcza u dzieci od 4. do 9. roku życia.
Bajkoterapia to metoda terapii, ale i profilaktyka problemów emocjonalnych. By osiągnąć założone cele, wykorzystuje się bajki terapeutyczne, które dotykają różnych obszarów i problemów, na przykład rozwodu rodziców, śmierci bliskiej osoby czy nieśmiałości. Dziecko, uczestnik bajkoterapii, wczuwa się w historię i przeżywa ją, co pomaga mu zrozumieć pewne kwestie, ale i umożliwia samodzielne rozwiązanie różnych problemów życiowych. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach znajdziemy wiele propozycji, które można wykorzystać w pracy z dziećmi. Prezentujemy niektóre z nich:

Dodaj komentarz